Știri

Dr. Kemal Raşa, specialist în chirurgie generală din cadrul Centrului de medicină Anadolu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Asociaţiei europene pentru Infecţii Chirurgicale (Surgical Society Europe, SIS-E)

Dr. Kemal Raşa, specialist în chirurgia generală este unul dintre cercetătorii principali ai asociaţiei în domeniul infecţiilor chirurgicale iar în calitate de membru activ al asociaţiei în ultimii 30 de ani, a fost numit în funcţia de conducere a Asociaţiei Europene pentru Infecţii Chirurgicale începând cu anul 2019. În acelaşi timp, acesta este membru al Consiliului de Administraţie al WSIS (World Surgical Infection Society), membru al Consiliului de Editori al revistei Surgical Infections Journal, publicaţie oficială a Asociaţiilor SIS-Europe, SIS-North America şi SIS-Latin America şi în acelaşi timp membru al Comitetului ad Hoc al Global health, înfiinţată anul trecut în cadrul SIS-North America.

Am discutat cu Dr. Kemal Raşa în legătură cu activităţile asociaţiei, subiecte actuale din domeniul infecţiilor chirurgicale şi situaţia generală pe plan internaţional:

„În prezent, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă serviciile medicale din întreaga lume sunt infecţiile spitaliceşti. Cea mai mare parte a infecţiilor spitaliceşti este cea a infecţiilor chirurgicale. Acestea sunt infecţiile ce apar în urma intervenţiilor chirurgicale. Tratarea acestor infecţii este îngreunată de rezistenţa la antibiotice care împiedică tratarea microorganismelor care produc infecţia. Inexistenţa unui antibiotic care să trateze pacientul şi reducerea tot mai mare a eficienţei tratamentelor duce la expunerea la un risc mai ridicat a pacienţilor cărora le sunt efectuate intervenţii şi chiar la moartea unora dintre aceştia. Din acest motiv, infecţiile spitaliceşti reprezintă un aspect important al sistemului medical care în ultimii 15 ani a câştigat un teren important.

În scopul asigurării unui avantaj şi pentru a putea lupta cu aceste infecţii chirurgicale este necesară înfiinţarea unei asociaţii pentru infecţii chirurgicale, asociaţie asemănătoare cu alte asociaţii profesionale. Prima astfel de asociaţie, SIS (Surgical Infection Society) a fost înfiinţată în America de Nord, în SUA. După o anumită perioadă, unii chirurgi care au plecat în ţări precum Germania şi America au revenit cu un nou concept care scoate în evidenţă siguranţa serviciilor medicale şi care sporesc siguranţa pacienţilor şi lupta împotriva infecţiilor spitaliceşti, motiv pentru care în anul 1988 se va înfiinţa pentru prima dată o Asociaţie Europeană la Hamburg. Acum sărbătorim 31 de ani de existenţă al acestei asociaţii. Odată cu trecerea timpului s-a constatat că aceste asociaţii sunt benefice şi găsesc soluţii pentru problemele întâmpinate motiv pentru care în tot mai multe ţări de pe diferite continente au început să se înfiinţeze noi astfel de asociaţii. Aceste asociaţii activează independent, de exemplu există asociaţii în America Latină, Asia-Pacific. În acelaşi timp, în majoritatea ţărilor există asociaţii pentru infecţii chirurgicale care lucrează în coordonare cu aceste asociaţii. Pentru ca aceste asociaţii să fie adunate sub un acoperiş unic, a fost înfiinţat un organ denumit ISIS (International Surgical Infection Society). Acest organ a fost ulterior transformat în WSIS (World Surgical Infection Society) iar în prezent continuă să activeze în cadrul diverselor proiecte.

Unul dintre mijloacele cele mai importante pentru prezentarea către arena internaţională a activităţilor ştiinţifice realizate cu contribuţia acestor asociaţii şi pe baza experienţei acumulate, sunt jurnalele, jurnalele cu arbitraj şi comisii de editori. Unul dintre cele mai importante jurnale înfiinţate în acest scop cu privire la infecţiile chirurgicale, este Surgical Infection Journal. Eu sunt membru al comisiei de editori a acestui jurnal în care sunt publicate articole ştiinţifice importante.

Aşa după cum infecţiile spitaliceşti şi rezistenţa la antibiotice sunt subiecte foarte actuale, unul dintre subiectele importante ale chirurgiei este sănătatea globală. Adică, de acum infecţiile chirurgicale nu mai sunt problema unei ţări sau a unui continent ci sunt o problemă globală. Asta pentru că o infecţie poate fi transmisă în numai câteva ore dintr-un loc în altul. În ultimii 10 ani am experimentat o grămadă de traume începând cu virusul Ebola până la virusul Nil Delta. Un virus rezistent este posibil să fie transmis de la un continent la altul în doar câteva ore. Pe de altă parte, serviciile medicale asigurate în ţările dezvoltate şi regulile serviciilor medicale asigurate în aceste ţări şi serviciile medicale asigurate în ţările cu venituri mici şi mijlocii sunt complet diferite. Din acest motiv, o operaţi efectuată în SUA nu este la fel ca o operaţie efectuată la Istanbul sau o operaţie efectuată în Africa, Kenya. 85-90% dintre operaţiile efectuate în aceste zone sunt operaţiile de cezariană, alte intervenţii chirurgicale sunt efectuate mult prea puţin. Motivele de bază sunt lipsa de infrastructură sau experienţă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi organizaţiile civile non-profit internaţionale depun eforturi importante pentru corectarea acestor lipsuri. Acest subiect se află în ultimii doi ani şi pe masa Asociaţiei Surgical Society of North America şi am înfiinţat şi un comitet de lucru ad-hoc. Eu sunt membru al acestui comitet.”

Cu ce se ocupă Surgical Society of Europe?

Aici ideea principală este că asociaţia este o asociaţie civilă non-profit care sprijină cercetările ştiinţifice din domeniu efectuate în diverse ţări europene, sprijină activităţile sau corectează lipsurile şi se află alături de acestea. Una dintre activităţile principale efectuate este organizarea unui congres anual care are un program ştiinţific. În cadrul acestui program sunt prezentate comunicări ştiinţifice şi postere, arenei internaţionale îi sunt prezentate şi sunt dezbătute lucrările ştiinţifice efectuate în acel an în Europa, după care este organizat un congres anual care permite publicarea acestora în diverse locuri.

O altă activitate este partajarea lucrărilor ştiinţifice efectuate de alte asociaţii SIS (Surgical Infection Society) cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi alte organizaţii. În anul 2016 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a contribuit la publicarea Manualului de Prevenire a Infecţiilor Chirurgicale Globale, ultima publicaţie cu privire la infecţiile chirurgicale. Asociaţia noastră are o contribuţie importantă la lucrările cuprinse în acest manual.

Pe lângă aceasta, asociaţia asigură participarea la activităţile organizate de CDC-E (Central Diseases Control Europe)  pe baze unor activităţi speciale. De exemplu, există o campanie ce poartă denumirea de Antibiotic Awareness. În ultimii câţiva ani, noi sprijinim activ această campanie în mod deosebit.

Puteţi să ne vorbiţi despre procentele infecţiilor din Turcia şi Europa?

În acest caz există un mic impediment: deoarece în Turcia şi în general în întreaga lume nu există date bune şi de calitate, noi nu cunoaştem procentul real al infecţiilor chirurgicale. Însă, după estimările noastre, în special în cazul operaţiilor deschise se produc infecţii în aproximativ 20% din cazuri, adică la unul din cinci pacienţi, acesta este procentul mediu global. Din această cauză culegerea şi monitorizarea acestor date sunt aspecte deosebit de importante pentru prevenirea infecţiilor chirurgicale, aspecte ce ar trebui incluse în manualele de instrucţiuni aprobate pe plan internaţional şi politica spitalelor.

De la înfiinţarea sa până în prezent, Centrul de Medicină Anadolu monitorizează datele cu privire la infecţiile chirurgicale prin intermediul unui Comitet de Monitorizare a Infecţiilor, alcătuit din medici specialişti şi personal medical calificat. Chirurgii sunt informaţi cu privire la rezultatele obţinute şi astfel sunt efectuate continuu lucrări pentru îmbunătăţirea condiţiilor. În centru nostru este utilizat manualul de infecţii publicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2016. Aceste manuale sunt revizuite pe baza dovezilor ştiinţifice care se modifică o dată la 2-3 ani.

Prin trimiterea acestui formular, sunt de acord cu transmiterea, prelucrarea si stocarea datelor mele personale de catre Anadolu Medical Center si a colaboratorilor sai, in vederea procesarii cererii mele.
Call Now Button

Copyright © 2024
Anadolu Sağlık Merkezi
Toate drepturile rezervate

Developed by Infinit Solutions