Despre noi

Certificări Centrul Medical ANADOLU

Certificări privind calitatea serviciilor

Centrul Medical Anadolu a primit următoarele tipuri de certificări: Acreditarea OECI (Organizația Institutelor Europene de Cancer)Acreditarea Internaţională a Comisiei Comune (JCI), certificare pentru Sistemul de Management Integrat, certificare de la Societatea Europeană pentru Oncologie Medicală – ESMO şi certificarea Inițiativei Spitalul Prieten cu Bebelușii.

Organizat pe baza unor metode bine înrădăcinate, Centrul Medical Anadolu a fost proiectat în conformitate cu cerințele internaționale de standardizare și acreditare.

1. Acreditare OECI

Centrul Medical Anadolu este unul dintre cele mai bune centre din lume care abordează multidisciplinar tratamentul, diagnosticarea și prevenția cancerului.

După doi ani de evaluare minuțioasă, am obținut Acreditarea OECI (Organizația Institutelor Europene de Cancer) și suntem onorați să fim printre cele 30 centre acreditate OECI din toată lumea. De aceea anunțăm cu mândrie că Centrul Medical Anadolu este singurul Centru de Cancer din Turcia acreditat de OECI.

2. Sistemul de Management Integrat

Centrul Medical Anadolu a obţinut Certificarea pentru Sistemul de Management Integrat înainte de a împlini un an de la înfiinţare.

În domeniul managementului Centrul Medical Anadolu a primit următoarele certificări:

 • ISO 9001:2000 şi ISO 9001:2008: Sistemul de management al calităţii
 • ISO 14001: Sistemul de management al mediului
 • OHSAS 18001: Sisteme de management al siguranţei şi sănătăţii în muncă

ISO 9001: Sistemul de management al calităţii

ISO este prescurtarea de la Organizaţia Internaţională de Standardizare. În Turcia, studiile de certificare orientate pe produs au fost lansate de TSE (Institutul Turc de Standardizare). Prima certificare pentru instituţii medicale a fost realizată în 1996.

Standardele din familia ISO 9000 explică elementele de bază ale sistemului de management al calităţii şi specifică terminologia pentru metodele de testare a calității. Aceasta poate fi împartită în 6 capitole importante:

 • Condiţii generale
 • Condiţii de documentaţie
 • Responsabilitatea administraţiei
 • Managementul resurselor
 • Implementarea produselor/serviciilor
 • Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

Standardele ISO 9001 prevăd condiţiile necesare unei instituții pentru a crește satisfacţia clienţilor şi pentru a respecta cerințele determinate pentru sistemul de management al calităţii.

Standardele ISO 9004 asigură îndrumare în realizarea sustenabilității rezultatelor organizațiilor, acestea iau în considerare eficiența şi productivitatea sistemului de management al calităţii. Scopul este îmbunătăţirea performanţelor şi creșterea satisfacţiei clienţilor.

Standardele ISO 19011 oferă un ghid pentru auditul sistemelor de management al calităţii şi mediului.

ISO 14001 Sistemul de management al mediului

ISO 14001 este un pas făcut pentru protejarea structurii naturale şi a caracteristicilor de mediu. Standardele sistemului de management al mediului, ISO 14001, încurajează folosirea tehnologiilor care nu distrug mediul şi resursele naturale, stimulează sensibilizarea clienţilor şi sporeşte atenția și conştientizarea în această direcţie. De asemenea, prevăd eliminarea produselor şi materiilor prime dăunătoare pentru mediu.

Sistemul de management al mediului ISO 14001 specifică și evaluează efectele asupra mediului cauzate de serviciile furnizate de spitalul nostru și promovează controlul efectelor. Centrul Medical Anadolu a primit această certificare urmând îndeaproape practicile moderne specificate, care au condus la un sistem de management al mediului sustenabil și corect.

Instituțiile care au primit certificarea cu ISO 14001 pentru sistemul de management al mediului îndeplinesc următoarele criterii:

 • Realizează o contribuţie în sensul prevenirii poluării prin gestionarea deşeurilor şi reciclarea acestora.
 • Reduce consumul de resurse naturale prin folosirea eficientă a resurselor sale.
 • Reduce costurile prin punerea sub control a deşeurilor.
 • Crește încrederea în rândul societății prin asigurarea protecției mediului și prin atragerea atenției asupra acestui subiect.
 • Angajații lucrează cu mandrie într-o instituție care își desfășoară activitatea cu respect față de societate și mediu.

Centrul Medical Anadolu îndeplineşte toate cerinţele legale şi furnizează îmbunătăţiri în următoarele domenii:

 • Controlul deşeurilor medicale
 • Controlul deşeurilor periculoase
 • Protecţie împotriva radiaţiilor
 • Controlul deşeurilor solide
 • Controlul poluării apelor
 • Protejarea calităţii aerului
 • Controlul zgomotului
 • Reciclarea sticlei, hârtiei, cernelurilor şi uleiurilor reziduale reciclabile
 • Instruirea angajaţilor, pacienţilor, rudelor pacienţilor şi subcontractanților cu privire la mediu
 • Folosirea eficientă a resurselor naturale
 • Colectarea deşeurilor cu vehicule închise, impermeabile şi etanşe

Ce realizează un spital prin aplicarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 14001?

Spitalul furnizează servicii în conformitate cu legile şi reglementările cu privire la mediu. Cele mai împortante puncte vizate sunt gestionarea deşeurilor medicale, solide, lichide şi periculoase, reducerea emisiilor, controlul zgomotului, protecţia la radiaţii în conformitate cu standardele relevante și pregătirea în cazul calamităţilor naturale.

Urmând acești pași, spitalul își asigură continuitatea succesului său în managementul calității și mediului.

OHSAS 18001 Sistemul de management al siguranţei şi sănătăţii în muncă

Sistemul de management al siguranţei şi sănătăţii în muncă OHSAS 18001 prezintă secțiunile din activitatea instituției și a angajaților care afectează sănătatea şi siguranța. Acest standard își doreste compatibilitatea cu legile relevante și asigură îmbunătățirea continuă a mediului de lucru, măsurarea acestei dezvoltări și atingerea obiectivelor. Datorită OHSAS 18001 angajaţii se bucură de un mediu de lucru conform standardelor și sunt sprijiniți în primirea de educație planificată și sistematică despre sănătatea şi siguranța la locul de muncă.

3. Acreditarea JCI (Joint Commission International)

Centrul Medical Anadolu este acreditat din data de 17 februarie 2007. Această certificare atestă faptul că Centrul Medical a îndeplinit cerințele specificate de JCI prin asigurarea unei îmbunătățiri permanente a calității actului medical și a siguranței mediului de lucru pentru pacienți și angajați. Reevaluarea pentru înnoirea certificării are loc o dată la trei ani.

Standardele JCI sunt împărțite în două categorii:

A. Standardele orientate spre pacient: obiectivele internaţionale de siguranţă a pacientului, accesul la îngrijire şi continuitatea îngrijirii, drepturile pacienţilor şi ale apartinătorilor, evaluarea si îngrijirea pacienţilor, anestezie şi chirurgie, gestionarea şi folosirea medicamentelor, instruirea pacienţilor şi persoanelor care îi acompaniază.

B. Standarde legate de management: îmbunătăţirea calităţii şi siguranţa pacientului, prevenirea şi controlul infecţiilor, administrație, conducere şi îndrumare, managementul şi securitatea Centrului Medical, calificarea şi instructajul angajaţilor, gestionarea comunicării și a informării.

4. Certificarea ESMO (Societatea Europeană pentru Oncologie Medicală)

Certificarea ESMO a fost obţinută de Centrul Medical Anadolu în octombrie 2007, iar reînnoirea se face la fiecare trei ani. ESMO evaluează calitatea actului medical în domeniul oncologic, asigurând evaluarea nevoilor pacienților și aplicarea soluțiilor corecte pentru a le întampina.

5. Iniţiativa Spitalul Prieten cu Bebelușii

Spitalul Prieten cu Bebelușii este o inițiativă OMS și UNICEF care promovează alăptarea la sân, Ministerul Sănătăţii a acordat această certificare Centrului Medical Anadolu în 2006, datorită practicilor de succes privind alăptarea la sân. Evaluarea se repetă anual.

6. Asociaţii de standardizare şi de verificare a calităţii

Centrul Medical Anadolu este membru al Asociaţiei Turce de Calitate (KalDer)

Asociaţia Turcă de Calitate (KalDer) este o organizaţie non guvernamentală fondată de un grup de voluntari în 1991. KalDer are peste 2.100 de membri corporativi și este membru al Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii (EFQM). Centrul Medical Anadolu a devenit membru al KalDer in 14 martie 2008. KalDer își propune să creeze medii adecvate pentru ca toate instituţiile şi organizaţiile din Turcia să atingă cele mai înalte norme internaţionale de calitate și să stimuleze o creștere sustenabilă a competitivității.

Centrul Medical Anadolu este membru al SKID (Societatea Turcă pentru Îmbunătăţirea Calităţii în Medicină)

Societatea Turcă pentru Îmbunătăţirea Calităţii în Medicină (SKID) este o organizaţie non guvernamentală fondată în scopul de a aduna persoanele care depun un efort pentru a crește nivelul de calificare al serviciului medical.

Viziunea asociaţiei este îmbunătățirea gradului de calificare medicală în Turcia si alinierea acesteia la standardele internaţionale existente. SKID plănuiește să fie o institutie de top, de instruire și de referință în acest domeniu.
Centrul Medical ANADOLU face eforturi susținute pentru a oferi servicii la nivelul standardelor naționale și internaționale, iar certificările menționate mai sus atestă rezultatele acestuia.

 

Cazuri reale

Descoperă poveștile
altor pacienți
Video   Citește
 
Call Now Button

Copyright © 2024
Anadolu Sağlık Merkezi
Toate drepturile rezervate

Developed by Infinit Solutions